บริษัทแม็คเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่าย XJ SEMENS จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุงดูแล ซ่อม ลิฟท์ ELEVATOR ลิฟต์และบันไดเลื่อน ESCALATOR บริการปรับปรุงบำรุงดูแล รักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน บริการอะไหล่ลิฟท์ อุปกรณ์ลิฟท์ SCALATOR ลิฟท์บันไดเลื่อน DUMBWAITER ลิฟท์บ้าน HOME LIFT ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุก CAR LIFT ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ทางเลื่อน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์เตียง ลิฟท์โรงพยาบาล

  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โดยสาร (Passenger)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บ้าน (Home Lift)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์รถยนต์ (Car Lift)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก (Freight)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โรงงาน (Hoist)
  • จำหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์ส่งเอกสาร/ส่งอาหาร (Dumbwaiter)
  • จำหน่ายและติดตั้ง บันไดเลื่อนทุกรุ่น
  • บริการปรับปรุงดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด
  • จำหน่ายอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด